Reference

Reference

Energetické audity ve městech a obcích, vč. realizace výměny osvětlení VO a následná správa VO.

Energetické audity v provozovnách Česká Voda – Czech Water, a.s. vč. realizace výměny a rekonstrukce VO.

Projektová dokumentace vč. realizace střešních fotovoltaických elektráren.

V případě zájmu můžeme dohodnout návštěvy referenčních projektů.