Realizace energetických úspor

Realizace energetických úspor

Dle navržených úsporných opatření provedeme po vzájemné dohodě jejich realizaci, tj. montáž svítidel s LED technologií a případné další nutné či dohodnuté rekonstrukce, opravy, doplnění a jiné zvolené služby.