Pasportizace veřejného osvětlení

Pasportizace veřejného osvětlení

Na základě naší zkušenosti můžeme potvrdit, že častým a velkým nedostatkem je absence zmapování veřejného osvětlení (VO), evidence stavu a systematické údržby. Naše společnost Vám provede pasportizaci VO v programu Kompas, který je univerzální geografický informační systém a byl vyvinut přesně pro tyto účely.

Co Vám pasportizace přinese:

  • Kompletní přehled VO (svítidla, stožáry, kabelové trasy, rozvaděče)
  • Zhodnocení aktuálního stavu jednotlivých součástí VO
  • Plán údržby a rekonstrukce VO dle potřeby v souvislosti na bezpečnostní požadavky
  • Evidence spotřeby jednotlivých odběrných míst VO
  • Plán možnosti úspor elektrické energie
  • Podklady pro případné žádosti o dotace
  • Jednoduchá forma rozpočtu pro příští období
  • Nezávislost na jediné osobě, která Vaše VO zná
  • Možnost doplnění údajů o další datové nadstavby, jako evidence komunikací, nemovitostí, kanalizace, zeleně,…