O společnosti

O společnosti

SUNDECK s.r.o. byla založena v roce 2010 a využívá manažerských zkušeností podnikatelů z Čech, Německa a Velké Británie, v oblasti výroby elektrické energie a výstavby fotovoltaických elektráren, zejména střešních instalací.

Současnou hlavní činností společnosti je vyhledávání a kompletní řešení úspor elektrické energie v oblasti obecního veřejného osvětlení,  osvětlení budov, výrobních hal, areálů a následná realizace navržených a vzájemně odsouhlasených řešení.

Naše společnost dále nabízí a poskytuje servis následné údržby a správy veřejného osvětlení obcí a měst.

Společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 182890.

POSKYTUJEME KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ

 • vyhotovíme energetický audit a energetickou studii
 • zmapujeme stávající stav a navrhneme varianty úsporných řešení vč. nutných nákladů
 • světelnou studii provádíme v softwarové aplikaci pro profesionální projektování osvětlovacích systémů. Software DIALux
 • provedením pasportizaci veřejného osvětlení ve specializovaném softwaru Kompas s možností evidence VO a jeho aktualizace stavu, vč. provádění údržbových zásahů
 • v případě potřeby vyhotovíme prováděcí projekt na výstavbu
 • v případě zájmu vyřídíme za vás všechny potřebné souhlasy a povolení
 • v případě zájmu zpracujeme podklady pro žádost o dotace na rekonstrukci VO
 • navrhneme a nastavíme individuální plán svitu osvětlovací soustavy
 • zrealizujeme navrhovaná úsporná řešení s vybranou a ověřenou LED technologií a souvisejících komponentů
 • ekologická likvidace demontovaných svítidel a jejich součástí
 • provedeme kompletní elektro revizi při předání díla podle platných předpisů
 • poskytujeme záručního i pozáručního servis, vč. pravidelných elektrorevizí a preventivní údržby VO

V případě zájmu jsme připraveni kompletně převzít do správy VO.