Energetický audit

Energetický audit

Nabízíme Vám provedení energetického auditu veřejného osvětlení, osvětlení budov, výrobních hal, areálů a dalších objektů. Výsledkem auditu bude vyhodnocení současné energetické náročnosti na osvětlení a návrh řešení vedoucí k významným úsporám ve spotřebě elektrické energie, ale také technické posouzení stavu osvětlovacích těles a komponent.

Energetický audit provádíme zcela ZDARMA, na vlastní náklady.

Co Vám energetický audit přinese:

  • zmapování a analýza současného stavu veřejného osvětlení (lze navázat na již provedenou pasportizaci, případně může být pasportizace provedena následně)
  • posouzení možných dosažitelných úspor elektrické energie
  • návrh několika variant vedoucí ke snížení energetické náročnosti
  • ekonomická vyhodnocení a nabídka pro dosažení úspor
  • jasný přehled pro vyhodnocení optimální varianty k dosažení úspor
  • ekonomický a ekologický výsledek při aplikaci nabízeného řešení